امروز: سه شنبه, 06 خرداد 1399 11:45

برنامه کلاسی مراکز آموزشی سما گناباد در ماه مبارک رمضان به صورت زیر می باشد.

1- برنامه کلاسی آموزش آنلاین پیش دبستانی سما

2- برنامه کلاسی آموزش آنلاین دبستان پسرانه سما(نوبت عصر)

3- برنامه کلاسی آموزش آنلاین دبستان پسرانه سما(نوبت صبح)

4- برنامه کلاسی آموزش آنلاین دبستان دخترانه سما(نوبت عصر)

5- برنامه کلاسی آموزش آنلاین دبستان دخترانه سما(نوبت صبح)

6- برنامه کلاسی آموزش آنلاین دبیرستان دخترانه سما