امروز: یکشنبه, 10 اسفند 1399 01:11
 دروس ارائه شده در آموزشکده    
  •  زبان فنی

ریاضی پیش

 دروس ارائه شده در دانشگاه آزاد 

لازم به ذکر است که پس از انتخاب درس مورد نظر در صفحه باز شده باید نام و نام خانوادگی خود را وارد نموده و روی گزینه    کلیک نمایید 

مبانی دفاع مقدس

برنامه نویسی مبتی بروب(استاد:یکتایی)

زبان فارسی

اصول سرپرستی

کارآفرینی و پروژه

تحلیل مدار الکتریکی

زبان ماشین و اسمبلی(استاد:کریمان)

مبانی کامپیوتر

اندیشه اسلامی

ریاضی عمومی2  

ذخیره بازیابی اطلاعات

ریاضی عمومی1

تربیت بدنی - خواهران

کارگاه شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

  تربیت بدنی - برادران

ساختمان داده

وصایای امام(چهارشنبه14-16)

زبان پیش

فیزیک پیش

ریاضی پیش

قرآن خواهران

قرآن برادران

دانش خانواده

زبان عمومی

اخلاق(استاد محمدیان)

ریاضی کاربردی

هیدورلیک و پنوماتیک

مبانی سیستم قدرت

ماشین الکتریکی مخصوص

الکترونیک صنعتی 

کارگاه سیم پیچی2 اصول مدیریت 

بانک اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار

مکانیک خاک و پی سازی نقشه برداری عمومی(استاد:عسگری زاده)

نقشه کشی فنی ساختمان

 اخلاق اسلامی(آقای شریفی) مبانی مهندسی نرم افزار